Наръчник със стъпки за подаване на документи за новата „Финансова помощ за увредени лица“

Уважаеми пациенти, както вече съобщихме от 01.01.2019 т.н. социалната добавка към пенсията за увредените лица с над 50% нетрудоспособност изплащана от НОИ заедно с пенсията е окончателно премахната. Вместо нея всяко увредено лице с нетрудоспособност над 50% може да получава „Финансова помощ за увредените лица в зависимост от процента нетрудоспособност“. За да получи новата помощ, която във всички случаи ще е по-висока, увреденото лице трябва да изпълни следните стъпки:

  1. Да посети Регионалния офис на Агенцията за социално подпомагане (АСП) по настоящ адрес (а не по постоянен адрес). Там служител трябва да провери дали всичките му данни в тяхната система са коректни и актуални и имат ли необходимост от корекция. Вариантите, на които бях свидетел са няколко:
  • Лицето е налично в системата на АСП тъй като е получавало помощи от типа „Социална интеграция“. В този случай лицето не е необходимо да прави нещо. Полагащата му се сума от новата финансова помощ ще я получи по същия начин, по който получава помощта за „Социална интеграция“ от АСП
  • Лицето не е получавало помощ „Социална интеграция“ от АСП. Личните му данни в системата на АСП са коректно въведени и той е попаднал в точния регионален офис, който отговаря за настоящия му адрес. Трябва да изпълни стъпките от 3 надолу. Прескача стъпка 2
  • Лицето не е получавало помощ „Социална интеграция“ от АСП. Има допуснати неточности в Личните му данни в системата на АСП. Най-честият проблем е, че настоящият му адрес, според системата на АСП, не е юрисдикцията на регионалния офис в който се намира. Следва стъпка 2
  1. Лице, на което настоящият му адрес, според системата на АСП не е в юрисдикцията на регионалния офис на АСП, в който се намира, има две основни опции:
  • да мине през ГРАО, където да актуализира, промени или вземе удостоверение за настоящия адрес, след което да посети пак регионалния офис на АСП за стъпка 1
  • да отиде във верния регионален офис на АСП и там да започне отново от стъпка 1
  1. Служител от регионалния офис на АСП дава на лицето молба заявление, която трябва да се попълни.
  2. Лицето трябва да посети банков клон, който обслужва личната му банкова сметка и да изиска удостоверение за наличие на сметка за целите на Агенция социално подпомагане
  3. С попълнената молба, разпечатаната банкова сметка, копие и оригинал на решение на ТЕЛК и лична карта, лицето се връща в регионалния офис на АСП и подава документите за новата Финансова помощ.

Процесът се минава еднократно, за сега не се предвижда повторно преминаване през процеса, ако няма промяна в обстоятелствата: настоящия адрес или процента неработоспособност.

Вашият коментар