Регистрация на нови потребители

След като почистихме неактивните потребители, пуснахме функционалността за регистриране на нови.

Тестово е пусната възможност за влизане в сайта като се ползва профил от Facebook или Googе. Ако в сайта е наличен профил с email-а, прикачен към съответната социална мрежа, чрез новата опция се влиза в наличния профил. Ако няма наличен профил в сайта, се създава профил към email-a от социалната мрежа.

От днес въвеждаме нова политика. Потребител, който не е влизал в сайта повече от една година, ще бъде изтрит от сайта като всичките му коментари и публикации ще останат налични в сайта, но ще бъдат с „Непознат автор“.