Електронни протоколи и рецепти за Купренил

През изминалата 2023 година бяха въведени изцяло електронни протоколи и рецепти за получаването на Купренил. Това не променя процеса на изготвяне на протокола. Промяната е в премахването на необходимостта пациентът да отиде с протокола в РЗОК за да бъде заверен изготвеният протокол. Всички документи по електронен път се придвижват от лекаря изготвил протокола до РЗОК, а в последствие и до личния лекар, който изписва рецептите за Купренил, и до аптеката, от която пациентът получава лекарствата.

След като бяха въведени електронни рецепти и рецептурни книжки, въвеждането и на електронни протоколи, облекчава до голяма степен пациентите. Облекчението е не само в намаляване на необходимостта от лично обикаляне на институции и разнасяне на документи. Вече няма необходимост да се съхраняват хартиени протоколи и рецептурни книжки, както и представянето им на личните лекари и в аптеките от пациента.

Обръщаме внимание, че въпреки че технически е възможно Купренил да се изпише от личния лекар без пациентът да посети физически кабинета на лекаря, физическото посещение остава важна част от терапията. Без редовните физически срещи между пациента и личния лекар е възможно лекарят да загуби представа за реалното текущо състояние на пациента. Затова е важно да продължим редовните посещения при личния лекар, макар и само за изписване на опаковка Купренил.