Клиники, в които са създадени комисии за издаване на протоколи за лечение на болест на Уилсън

Клиника по гастроентерологиа СБАЛДБ – гр. София

Клиника по гастроентерология МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – гр. София

Клиника по гастроентерология МБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна

Клиника по гастроентерология МБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив

Клиника по гастроентерология МБАЛ „д-р Георги Странски“ – гр. Плевен

Клиника по неврология МБАЛ „Александровска“ – гр. София