Съдебно решение за учредяване на БАБУ

УЧРЕДЯВАНЕ
Решение № 1 гр. София 27.01.2010г. СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ДЕЛО № 46/2010 ПРЕДСЕДАТЕЛ : Румяна Паликарова. Производството е по реда на чл. 595 и сл. от ГПК с основание на заявление по чл. 6, чл. 7 и чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопансла цел / ДВ бр. 81/06.10.2000г./ . Съдружието се създава за осъществяване на дейност в обществена полза !