Среща разговор, организирана от асоциацията

На 18.06.2022 се проведе среща разговор, организирана от Българска асоциация Болест на Уилсън. На срещата освен членове на асоциацията участие взеха Владимир Томов – председател на Националният алианс на хора с редки болести и проф. Людмила Матева (дмн) – дългогодишен ръководител на Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ “Св. Иван Рилски”.

В няколко видеа имате възможността да видите презентациите, които бяха представени на срещата.

Проф. Людмила Матева беше подготвила три презентации. Всяка от тях сме публикували в отделно видео, за да може всеки да прегледа само темата, която го засяга.

Първата презентация беше на тема “Европейска референтна мрежа за редки чернодробни заболявания (ERN RARE-LIVER)”. Можете да прегледате презентацията в следващото видео:

Следващата презентация на проф. Матева беше на тема “Нови терапевтични тенденции”:

Последната тема, по която говори проф. Матева и можете да прегледате в следващото видео, беше “COVID 19 при редките чернодробни заболявания”

След проф. Матева Владимир Томов, председател на  Националният алианс на хора с редки болести, говори за дейността на алианса. С неговото изказване беше закрита срещата.

Очакваме вашето участие в следващите събития организирани от “Българска асоциация Болест на Уилсън” и “Националният алианс на хора с редки болести”!