Протокол от Първото Общо събрание

Протокол на ПЪРВО  ОБЩО събрание

Дата: 01.05.2010

Присъстват:

Членове на УС:

 1. Даниела Вировска
 2. Елена Йоловска – онлайн
 3. Ивелина Иванова
 4. Атанас Шивачев
 5. Илиан Карагьозов

Основатели на БАБУ:

 1. Борислав Георгиев Василев
 2. Николина Павлова Алексиева, която напусна залата преди края на събранието

Кандидат-членове и гости на асоциацията:

 1. Албена Кръстева – майката на Кристиян Кръстев – пациент
 2. Красимир Кръстев – бащата на Кристиян Кръстев

10.  Димка Шивачева – Майката на Атанас Шивачев

11.  Съпруга на Николина Алексиева, който напусна залата преди края на събранието

12.  Д-р Алексей Савов – Национална Генетична лаборатория Майчин Дом

13.  Владимир Томов – НАХРЗ

14.  Д-р Йорданка Алексиева

15.  Никола Терзиев – пациент

16.  Елена Ангелова – пациент

17.  Съпруга на Елена Ангелова

18.  Антоанета Асенова – пациент

19.  Мавер Янков – пациент

20.  Съпругата на Мавер Янков

21.  Маргарита Танчева – пациент

22.  Симона Радкова – пациент

23.  Майката на Симона Радкова

24.  Бащата на Симона Радкова

25.  Ивайло Аспарухов – носител, (майка му Цецка Генова Иванова, починала от Уилсън)

26.  Соня Кирова – пациент

27.  Христо Николов – пациент, (поставена диагноза преди 9 месеца в МБАЛ Св. Иван Рилски, не присъстващ в регистъра на БАБУ до този момент), напусна залата преди края на събранието

Общо: 26 присъстващи + 1 дистанционно

Следващо Общо Събрание на БАБУ за 2011 година:

Следва да бъде определена дата на следващо събрание на УС

I.         Дневен ред:

 1. Приемане на програма за дейността и развитието на БАБУ за 2010 г.
 2. Приемане на бюджета на БАБУ за 2010 г.
 3. Други организационни въпроси

II.        След обсъждане на точките от дневния ред, присъстващите на Общото Събрание на БАБУ взеха, следните решения:

По точка първа от дневния ред

Приемане на изготвената програма от г-жа Даниела Вировска за дейността на БАБУ за 2010 г и одобрена от членовете на УС

Програмата за дейността на БАБУ се прие единодушно от 23-та присъстващи и един дистанционно.

По точка втора от дневния ред

Приемане на Бюджета на БАБУ, изготвен и одобрен от членовете на УС

Бюджета на БАБУ се прие единодушно от всички 23-та присъстващи и един дистанционно.По точка трета от дневния ред

Други организационни въпроси

1. По въпроса за годишния членски внос се взе решение, хората с малки доходи да даряват сума по собствена преценка, като посочват в молбата си, че нямат финансова възможност.

2. От присъстващите 23 човека, членове на асоциацията станаха:

ИмеАдресGSMЕ-mailЕГНSkype
1Д-р Йорданка Каменова АлексиеваСофия, жк. Младост 2, бл. 224, вх.3, ет.4, ап.400876322385i.aleksieva@abv.bg  
2Антоанета Крумова Асеновагр. Перник, кв. Монте Карло, 220В0887663350tonykrumova@abv.bg6206083818 
3Ивайло Иванов Аспаруховгр. София, кв. Суха река, бл.14, вх. Г, ап.140887396735ivailoasparuhov@abv.bgрод. 28.10.1982folacid
4Кристиан Красимиров Кръстевгр. Пловдив, бул. Дунав, 186А, вх. Б0887865970krasi_krustev2@abv.bg9108173240krasi.krustev
5Симона Йорданова Радкова 0887882480simona_13@abv.bgрод. 11.09.1987simona_ks
6Никола Спасов Терзиевгр. Пазарджик, ул Мария Луиза, N 87 ет.30887332627niki.t@abv.bg7112063486niki_terziev
7Мавер Тихолов Янковгр. Созопол, обл. Бургас, ул. Лозенград 210887169315 6505090921tedi_ot_sz
8Елена Валериева Ангеловагр. Брегово, обл. Видин,0889716905elenaangelova@abv.bg8505081712elito2
9Димка Василева Шивачевагр. Стара Загора, кв. Казански, бл.23, ап.450878499902dshivacheva@abv.bg5712289070d.shivacheva
10Маргарита Миланова Стаменовагр. Перник, ул. Люлин 37/30 Б0887573383/08975230815303303870 

3. В края на Общото Събрание подалите молба за членство, внесоха в касата на БАБУ следните приходи, като членски внос:

Приход от чл.внос  на 01.05.2010 г

Касови ордери:

001. Борислав Георгиев                20.00лв

002. Димка Шивачева                    50.00лв

003. Елена  Ангелова                   20.00лв.

004. Мавер Янков                         20.00лв

005. Никола Терзиев                     50.00лв

006. Антоанета Асенова               50.00лв

007. Симона Радкова                    20.00лв.

008. Маргарита Миланова              5.00лв.

Общо 245.00лв

 1. Взе се решение г-жа Даниела Вировска да открие разплащателна сметка на БАБУ, за да могат и останалите членове на асоциацията, които не разполагаха с пари в брой  да внесат своя членски внос по банков път.
 2. Д-р Алексей Савов от Националната Генетична лаборатория на Майчин Дом дари на БАБУ 60 лева, което наложи вземането на решение за незабавно подготвяне на необходимите документи за дарения от физически лица и юридически фирми, които документи да бъдат изготвени от г-жа Ивелина Иванова и да бъдат предложени за одобрение от УС.
 3. Д-р Алексей Савов разясни, че всеки пациент с Уилсън има правото на скрийниг /ДНК анализ/ за носителство на болестта, за което се заплаща символична такса от 25 лв.
 4. Г-н Ивайло Аспарухов, носител на Болестта на Уилсън и вече член на БАБУ, в качеството си на държавен служител на МВР, напомни, че асоциацията трябва незабавно да задейства процедурата по регистрация на БАБУ като Администратор на Лични Данни. Взе се решение г-жа Даниела Вировска да подаде заявление в Комисията за Защита на Личните Данни и да проучи въпроса по съхранение на регистъра на болните от Уилсън и историята на тяхното заболяване. Д-р Алексей Савов предложи за място на съхранение на цялата информация да бъде при доц. Румен Стефанов, ръководител на Центъра за редки болести в Медицинския университет в Пловдив по примера на Асоциацията на Таласемиците.
 5. Г-н Владимир Томов предложи до 10 май, БАБУ да напише и изпрати писмо до Министъра на Здравеопазването, с копие до  Националния Консултативен Съвет на Редките Болести (НКСРБ), като се приложат всички писма от лекарите и националните консултанти за да бъде внесено на обсъждане искането на БАБУ за осигуряването на алтернативните на Купренил средства за лечение Триентин и Вилзин, необходими на болните от Уилсън. По този повод г-жа Ивелина Иванова изави желание да подготви писмото, което ще предложи за одобрение на УС.
 6. Г-жа Ивелина Иванова разясни, че фирма Маримпекс-7 с управител Стефан Марков, официално се зае с регистрацията на Триентин в България, както и внасянето на медикаментите Триентин и Вилзин. До момента фирма Маримпекс-7 е подала молба към английският производител на Триентин Унивар, за разрешение за употреба на медикамента в страната ни.

10.  Все се решение, на следващото събрание на УС да се предложат идеи за финансиране на БАБУ.

Протоколист: …………………..

Ивелина Иванова

Председател:…………………….

Даниела Вировска

01.05.2010

София

Съдебно решение за учредяване на БАБУ

УЧРЕДЯВАНЕ
Решение № 1 гр. София 27.01.2010г. СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ДЕЛО № 46/2010 ПРЕДСЕДАТЕЛ : Румяна Паликарова. Производството е по реда на чл. 595 и сл. от ГПК с основание на заявление по чл. 6, чл. 7 и чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопансла цел / ДВ бр. 81/06.10.2000г./ . Съдружието се създава за осъществяване на дейност в обществена полза !

Съдържание ма мед(Cu) в различни храни

Съдържание на Мед в различни храни, измерено в лаборатория чрез Атомно Абсорбционен Спектрофотометър. (From Medicine, Vol. 71, pg. 139, 1992. „Wilson Disease“ by George Brewer, M.D., Department of Human Genetics, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.)

Храна Съдържание на мед Примерна порция Мед/в порция (mg) (µg/g wet) грамаж (g)

Меса…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Риба                                                     0.61                                       120                                        0.07

Пуйка                                                   0.71                                       120                                        0.09

Пиле                                                     0.34                                       120                                        0.04

Хамбургер                                           0.95                                       120                                        0.11

Печено телешко                                  0.82                                       120                                        0.10

Пържола                                             1.20                                       120                                        0.14

Овчи черен дроб                               157.05                                  120                                        18.85

Свински черен дроб                        141.14                                  120                                        16.94

Млечни…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Яйца                                                 0.8                                         40                                           0.03

Парче Жълто сирене                      0.43                                       120                                        0.05

Сирене Чедър                                   0.44                                       120                                        0.05

Меко Сирене                                     0.45                                       120                                        0.05

Хляб…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Пълнозърнест                                   1.07                                       30                                          0.03

Кексче със стафиди                         0.60                                       30                                          0.02

Ракообразни………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Кралски миди                                    0.27                                       120                                        0.03

Миди (clams)                                      6.08                                       120                                        0.73

Краб (молски рак)                            7.39                                       120                                        0.89

Скарди                                             1.75                                       120                                        0.21

Стриди                                                 2.89                                       120                                        0.35

Опушени стриди                                  15.00                                     120                                        1.80

Черни миди                                        4.75                                       120                                        0.57

Омар                                                    36.60                                     120                                        4.39

Шоколад…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Сироп                                                  43.36                                     15                                          0.65

Шокорладово десертче                  1.18                                       15                                          0.02

Млечен                                                 0.33                                       120                                        0.04

Зеленчуци…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Грах                                                      2.38                                       120                                        0.29

Боб (фасул)                                        3.95                                       120                                        0.47

Соя                                                      109                                        120                                        0.13

Плодове……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Ябълков сок (кутия)                         0.20                                       120                                        0.02

Ябълков сок (бутилка)                    0.30                                       120                                        0.04

Авокадо                                               1.68                                       120                                        0.20

Стафиди                                              1.68                                       30                                          0.05

Ядки………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Орехи                                                   6.51                                       30                                          0.20

Фъстъчено масло                             8.53                                       30                                          0.26

Супи…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Лучена                                                 1.49                                       15                                          0.02

Телешко варено                                     0.20                                       15                                          0.00

Гъби……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Сушени                                                2.12                                       50                                          0.11

Консервирани                                    2.30                                       50                                           0.12

Напитки…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Чай                                                       0.025                                     120                                        0.03

Кока Кола (бутилка)                         0.001                                     356                                        0.00

Кока Кола (кутийка)                          0.004                                     356                                        0.001

Спрайт (бутилка)                              0.004                                     356                                        0.001

Спрайт (кутийка)                                0.001                                    356                                        0.00

Оранжада Sunkist (кутийка)          0.003                                     356                                        0.001

Разни……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тофу                                                     0.28                                       120                                        0.03

Сладки от Тофу                                 1.67                                       120                                        0.20

Хашиш                                                  1.25                                       120                                        0.15

Чили (чушка)                                       1.82                                       120                                        0.22

Червен фасул с ориз – яхния         1.31                                       120                                        0.16

Спагети сос                                        1.13                                       120                                        0.14

Спагети (тетрацини)                        0.56                                       120                                        0.07

Соево пилешко                                 0.28                                       120                                        0.03

Соево телешко                                  1.01                                       120                                        0.12

„Супер Мак“                                        0.87                                       120                                        0.10

Общо събрание на БАБУ

На 1 май 2010 г. се свика Първото Общо Събрание на Българска Асоциация Болест на Уилсън.

Събитието  се проведе от 13 ч. в зала „Емералд Хол“ на Хотел „Силвър Хаус“

и  протече при следния дневен ред:

1. Приемане на бюджет на БАБУ за 2010 г.

2. Приемане на програма за дейността и развитието на БАБУ за 2010 г.

3. Други организационни въпроси.

Обзор на събранието можете да прочетете тук

Медицински център „РареДис“

Медицински център „РареДис“ в гр. Пловдив е специализиран център за обучение и рехабилитация на хора с редки болести и техните семейства. В него може да получите компетентна помощ от рехабилитационен екип, състоящ се от генетик, физиотерапевт, рехабилитатор, психолог, социален работник и логопед. Центърът е обзаведен с нова и съвременна апаратура и има договор с НЗОК. За повече информация  http://medical.raredis.org

„Метаболитни заболявания на черния дроб“,Д-р Байчева, МУ, София, Клиника по детска гастроентерология

Метаболитни заболявания на черния дроб

М. Байчева

МУ,  София, Клиника по детска гастроентерология

 

Черният дроб заема централно място в метаболизма на основните хранителни вещества, микроелементи и витамини в организма, поради което много метаболитни нарушения и ензимни дефицити го увреждат първично или вторично. Наличието на ензимен дефект води до блокиране на метаболитния път, натрупване на неметаболизиран субстрат, липса на незаменима субстанция или продукция на абнормен метаболит. Патологичните промени включват: увреждане на хепатоцита с последващо засягане на останалите метаболитни функции, прогресиране до фибротични процеси, цироза, карциногенеза, отлагане на липиди, гликоген и други продукти с изява на хепатомегалия, наличие на специфични симптоми в резултат на нарушения метаболизъм (напр. хипогликемия при гликогенози). Клинично метаболитните болести с чернодробно засягане могат да наподобят инфекции, интоксикации, хематологични и имунологични заболявания. Диагностичният процес включва фамилната анамнеза, наличието на промяна в диетичния режим, лабораторни изследвания, чернодробна биопсия с възможност за хистологичното изследване и ензимен анализ. При някои от заболяванията е възможна и генетична (молекулярна) диагностика.

 

Болест на Wilson

 

Болестта на Wilson е рядко автозомно-рецесивно наследствено заболяване, което засяга обмяната на медта в организма. То е свързано със свръхнатрупване на мед в черния дроб, централната нервна система (ЦНС), бъбреците, роговицата, костите и други органи, има прогресиращ характер и без лечение може завърши летално. Медта е есенциален микроелемент, необходим за редица ензимни системи. Едва 20% (около 0,2 mg) от диетичния внос на мед е необходим за поддържане на хомеостазата чрез излъчване в жлъчката. Именно невъзможността за тяхната екскреция е причина за нарушенията при болестта на Wilson.

Генът, отговорен за заболяването, е разположен на дългото рамо на 13 хромозома (13q14.3). Той кодира трансмембранен транспортен протеин за мед ATP-ase 7В, който се експресира главно в хепатоцитите и има решаващо значение за билиарната ексреция на мед, както и за свързването на церулоплазмина. При свръхнатоварване на чернодробните клетки, медта се отлага и в други тъкани и органи, като мозъка и бъбреците, за които е токсична, основно като инхибитор на множество ензимни процеси. Известни са повече от 250 мутации в гена. Мутациите, водещи до напълно липсваща функция, са асоциирани с ранно начало на симптомите. Друг вид мутации могат да се свържат с чернодробно или неврологично заболяване след 70 годишна възраст.

Клиничната изява на чернодробното засягане включва асимптомна хепатомегалия (с/без спленомегалия), субакутен или хроничен хепатит, фулминантна чернодробна недостатъчност с лоша прогноза. По-често се диагностицира във възрастта 12-14 години с картината на чернодробна цироза и/или напреднало неврологично увреждане. Възможни са декомпенсационни прояви – портална хипертенсия, асцит, отоци, кървене от езофагеални варици, коагулационни нарушения, както и други изяви на чернодробна дисфункция – късен пубертет, аменорея. На тъканно ниво могат да се наблюдават всички степени на чернодробно увреждане – стеатоза, хепатоцелуларен оток и дегенерация, натрупване на гликогенови гранули, уголемяване на Купферовите клетки. С напредване на паренхимното увреждане се развиват фиброза и цироза. Увеличено е съдържанието на мед в черния дроб.

Неврологичните симптоми обикновено се развиват постепенно със засягане на двигателните функции. Проявяват се интенционен тремор, дизартрия, дистония, загуба на двигателна координация и др. За пациента става трудно да се облича, почеркът става нечетлив. По-късно лицето придобива масковиден вид, налице е хиперсаливация, затруднено гълтане. Възможни са и психиатрични симптоми – поведенчески нарушения, влошаване на успеха в училище, депресия, тревожност, психози. Компютърната томография (КТ) при засягане на ЦНС може да покаже вентрикулна дилатация, кортикална атрофия, хиподензност на базалните ганглии. В около 18% от случаите КТ е нормална. Магнитно-резонансната томография е с по-голяма чувствителност. Доказано е обаче, че тежестта на измененията не корелира с клиничната симптоматика и поради това има малка прогностична стойност.

Пръстенът на Kayser-Fleischer е зеленикаво-жълтеникав пръстен от отложени органични медни съединения дълбоко в роговичната строма, на нивото на Десцеметовата мембрана. Той се диагностицира с помощта на шпалт-лампа, като при напреднало заболяване и светъл ирис е възможно да се види и с просто око. В по-ранна възраст пръстенът може да липсва, но винаги е наличен при пациенти с неврологична симптоматика. При лечение избледнява до пълно изчезване. Пръстенът на Kayser-Fleischer може да се наблюдава и при други заболявания – хроничен активен хепатит, първична билиарна цироза и др. Друг вид засягане на очите е т. нар. „слънчогледова” катаракта, която може да се види с помощта на офталмоскоп като зеленикаво-сивкав или златист диск в предната капсула на лещата с лъчи към периферията подобно „спици на колело”.

Първоначална изява на болестта може да бъде Кумбс-негативна хемолитична анемия, която е свързана с освобождаване на големи количества мед от засегнатите хепатоцити. По време на хемолитичните епизоди уринната екскреция на мед се повишава многократно.

Бъбречното засягане при болестта на Wilson се характеризира с проксимална тубулна дисфункция с аминоацидурия, глюкозурия, повишена екскреция на пикочна киселина и калций, намаляване на скоростта на филтрация и ефективния бъбречен кръвоток. Може да се наблюдава и дистална тубулна дисфункция със значителна загуба на калий и рецидивираща хипокалиемия. Честа е нефролитиазата, обусловена от хиперкалциурията и алкализирането на урината.

По-редки прояви са артрит, кардиомиопатия, ендокринопатии (хипопаратиреоидизъм), холелитиаза, костни промени – остеопороза, рахит, остеомалация, спонтанни фрактури.

В диагностичен план болестта на Wilson трябва да се има предвид при деца и юноши с неясно остро или хронично чернодробно заболяване, неврологични симптоми от неизвестен произход, пръстен на Kayser-Fleischer, остра хемолиза, психично заболяване, бъбречни и костни заболявания.

Скрининг тест е измерване на серумното ниво на церулоплазмина. При повечето пациенти то е ниско. Невъзможността на медта да се свърже с церулоплазмина води до образуване на плазмен протеин с намален полуживот и устойчивост в циркулацията. Намалени нива на церулоплазмин могат да се наблюдават и при други заболявания – тежка чернодробна недостатъчност, протеин-губеща ентеропатия, нефротичен синдром, наследствена хипоцерулоплазминемия, малнутриция. Състояния на остро възпаление, хиперестрогенемия, бременност и др. могат да увеличат нивата на церулоплазмин в кръвта (псевдонормални).

Серумните нива на мед в организма не се считат за диагностичен тест за болестта на Wilson. В класическите случаи те са намалени, но могат да бъдат и увеличени в ранната фаза на заболяването.

Уринната екскреция на мед е увеличена често до 1000 µg/24h. Диагностично е измерването на провокирана куприурия за 24 ч. след прием на D-penicillamine, като екскрецията е над 25 µmol/24h.

Чернодробната биопсия влиза в съображение при определяне тежестта на чернодробното засягане, както и за измерване на съдържанието на мед в черния дроб, което е значително повишено. При здрави хетерозиготи нивата могат да бъдат междинни.

За членовете на семейство с един диагностициран случай е необходимо скриниране за пресимптомно заболяване. Това включва задължително определяне серумното ниво на церулоплазмин, провокирана куприурия, нива на трансаминазите, очна консултация, както и някои допълнителни изследвания – ретикулоцитен брой, калций в урината, генетична консултация. При липса на категорични резултати е необходимо извършване на чернодробна биопсия. При известна мутация на пробанда е възможна и ДНК диагностика. Трябва да се имат предвид и най-честите мутации в отделните региони (за централна и източна Европа мутацията H1069Q е налична в 50-80% от случаите).

Основна група медикаменти за лечение на болестта на Wilson са хелаторите на медта, приложението на които води до бърза екскреция на големи количества мед. Такъв е D-penicillamine в доза от 20 mg/kg/24h. При продължително лечение нивата на уринната екскреция на мед могат да се нормализират, съпътствани от подобряване на чернодробната и неврологичната функция, както и изчезване на пръстена на Kayser-Fleischer. Въпреки това, при 10-50% от пациентите с предимно неврологична симптоматика, лекувани с пенициламин, се наблюдава влошаване на състоянието. Токсични ефекти от лечението се наблюдават при 10-20% от лекуваните – хиперсензитивни реакции (синдром на Goodpasture, системен лупус, полимиозит), взаимодействие с колагена и еластина, дефицити на други микроелементи като цинк, апластична анемия, нефрозен синдром. Тъй като пенициламин се явява антиметаболит на витамин В6, е необходим допълнителен внос (25 mg три пъти седмично). За пациентите, които не толерират лечението с пенициламин, алтернатива е triethylene tetramine dihydrochloride (trientine) в доза 20 mg/kg/24h. Ammonium tetrathiomolybdate е сравнително нов медикамент с хелаторно действие, който се проучва за пациенти с предимно неврологично засягане. Като допълнително лечение може да се приема цинк, който нарушава гастроинтестиналната абсорбция на медта. Препоръчва се и рестриктивна на мед диета до <1 mg/дневно.

При нелекуване на заболяването се стига до летален изход с чернодробни, неврологични, бъбречни или хематологични усложнения. Прогнозата за пациенти на хелаторна терапия зависи от времето на започването й и индивидуалния отговор. Чернодробната трансплантация се има предвид за пациенти с фулминантна чернодробна недостатъчност, декомпенсирана цироза и прогресивно неврологично заболяване.

Статия за Болест на Уилсън

Тази статия е публикувана от д-р Виолета Михайлова през юни 2005 година. Към момента на публикуване на статията д-р Михайлова работи в Клиника по неврология към МБАЛ „Александровска“. Частта от статията отнасяща се за Болестта на Уилсън можете да прочетете от:

Общо събрание

На 01ви Май 2010г. ще се проведе Общо събрание на Българска Асоциация Болест на Уилсън. Поканени са всички членове и желаещи, съпричастни на каузите на БАБУ.

Събранието ще се проведе от 13:00 часа в зала „Емералд Хол“ в Хотел „Силвър Хаус“. Как може да се стигне до хотела е описано тук. Можете да се ориентирате за местоположението му и от тук

Моля да потвърдите присъствие на мейл info@wilsonbg.org

Ден на редките болести

На 28 февруари беше отбелязан официално Денят на редките болести. Европейската пациентска платформа EURORDIS стартира тази инициатива през 2008 г. с цел да запознае обществеността в Европейския съюз с проблема „редки болести“. Термин, който е съпътстван със закъснение в поставянето на диагнозата, недостатъчно информация и липса на лечение. Всекидневие за над 25 милиона европейски граждани, огромната част от които са деца. Тези хора са особено изолирани и уязвими, тъй като по своята същност заболяванията им сериозно застрашават живота или водят до хронично прогресиращо инвалидизиране с висока степен на сложност. Тази година денят премина под мотото „Пациенти и изследователи – партньори за живот“ и беше честван в над 30 страни (ЕС, САЩ, Китай, Япония, Канада, Австралия и Бразилия), сред които и България. Организатори за България бяха Националният алианс на хората с редки болести и Информационният център за редки болести и лекарства сираци.

Националният алианс на хората с редки болести и пациентските асоциации в България се включиха активно и тази година в мероприятията по случай Деня на редките болести. На 25 февруари се проведе и пресконференция в БТА с участието на пациентски представители. На 28 февруари се състоя благотворителен концерт в гр. Пловдив под патронажа на г-жа Зорка Първанова. Събитието се проведе от 16 ч. в ДНА. Участие взеха Николина Чакардъкова и Неврокопският танцов ансамбъл, Орхан Мурад, хор „Детска китка“, „Ера балет“. На 28 февруари бяха организирани също щандове в по-големите градове (София, Пловдив, Варна, Плевен), където пациенти и доброволци раздаватха информационни брошури.