Полезни връзки

 1. Ministry of Health (Министерство на здравоопазването)
 2. Национална здравноосигурителна каса (National health insurance fund)
 3. Information Centre for Rare Diseases and Orphan Drugs(Информационен център за редки болести и лекарства сираци)
 4. Медицински център „РареДис“, гр. Пловдив(Medical Center „RareDis“, Plovdiv)
 5. Wilson Disease Association (WDA) (Американска Асоциация на болните с Уилсън)
 6. Wilson’s Disease Support Group UK (Организация на болните с Уилсън във Великобритания)
 7. Национален алианс на хора с редки болести (National association of people rare desease)
 8. Интернет сайт на Евроуилсън
 9. Международна асоциация на болните от Уилсън -Коновалов – Русия
 10. Брошура
 11. Trientine Information
 12. Facebook страница на Асоциацията на болните от Уилсън в Македония
 13. Страница на Асоциацията на болните от Уилсън в Сърбия
 14. EURORDIS-Rare Diseases Europe

Вашият коментар