Новини

Медицински център "РареДис"

Медицински център "РареДис" в гр. Пловдив е специализиран център за обучение и рехабилитация на хора с редки болести и техните семейства. В него може да получите компетентна помощ от рехабилитационен екип, състоящ се от генетик, физиотерапевт, рехабилитатор, психолог, социален работник и логопед. Центърът е обзаведен с нова и съвременна апаратура и има договор с НЗОК. За повече информация  http://medical.raredis.org

Учредяване на "Българска Асоциация Болест на Уилсон"

На 12.01.2010г в София беше учредена "Българска Асоциация Болест на Уилсон". Асоциацията има за цел да защитава правата на хората с болест на Уилсън, да им дава информация за симтомите и лечението на болестта.