Новини

Купренил по Наредба N 34

Безплатен Купренил по Наредба  N 34 се отпуска в следните университетски болници:


Университетска специализирана болница за активно лечение по педиатрия, Клиника по гастроентерология, гр. София

УМБАЛ "Св. Марина", гр. Варна

УМБАЛ "д-р Георги Странски", гр. Плевен

УМБАЛ "Св. Георги", гр. Пловдив

УМБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. София 

 

от УС на БАБУ

Pin It